SSRKs fullmäktigemöte 18-19 maj Upplands Väsby

Valberedningens förslag per den 26 februari 2019.

Så här ser vårt hittillsvarande arbete ut men vi kallar det inte för nomineringslista ännu, inte förrän vi är helt klara och lämnar
in uppgifterna till Kansliet inför fullmäktige.
Observera att styrelsen konstituerar sig, vi har bara arbetat efter tänkta roller.
Dock väljs, förutom ordförande, även vice ordförande direkt av fullmäktige.

Det saknas ännu ett namn - lämplig för Utbildning.
Vi vädjar om hjälp här, både om att få in tips men även att
intresserade hör av sig direkt till valberedningen (se nedan).
Det är ett roligt jobb som kräver ett stort engagemang
men det finns även en kommitté till hjälp i arbetet.
Och, inte minst viktigt - hela styrelsen är ansvarig för alla verskamheter
och du kan diskutera dig fram med övriga hur just ditt arbete ska se ut.

Valberedningens sammankallande tar emot förslag
Marita Björling marita@webban.se

       
Namn   Roll
Tänkt verksamhet
Period till Val
Lars Ramberg   Ordförande 2021
Omval
Caroline Hagström 
Vice ordf Viltspår 2021
Fylln.val
Eva von Celsing
Ledamot Avel
2021
Fylln.val
Maria Köhlström
Ledamot Exteriör
2023
Omval
Torbjörn Håkansson
Ledamot Kassör
2023
Omval
Leif Hernefalk
Ledamot Retriever
2023
Nyval
Namn saknas
Ledamot Utbildning 2023 Nyval
   
Marie Ahlqvist  
Ledamot Information 2021
På mandat
Elsebeth Bergqvist
Ledamot Spaniel 2021
På mandat
   
Bo Norling
Suppleant Sekreterare 2021
Nyval
Sverker Haraldsson
Suppleant Tollingjakt 2021
Omval
Gunilla Lefwerth
Suppleant FB-R 2021 Omval
Berth Nilsson Suppleant Bitr. retr 2021
Omval
Tommy Winberg Revisor Förtroendevald 2021
Nyval
Sara Wallinder Revisor Aukt PwC 2021 Nyval
Jörgen Norrblom   Rev.suppl Förtroendevald 2021 Nyval
Maria Wigenfeldt   Rev.suppl Aukt PwC 2021 Nyval
 
Presidium
Mötesordförande Thomas Uneholt    
Vice mötesordförande Anette Löfgren    
Mötessekreterare Utses av styrelsen
Justerare -    
Justerare -    
     

Denna sida ligger på domän Truten, och administreras av MB.