SSRKs valberedning 2019

 

SSRKs fullmäktigemöte, sker vartannat år under en helg i maj, dit delegater från samtliga avdelningar och rasklubbar kallas. En genomgripande nyhet för 2019 är att avdelningar och rasklubbar som grupper, har lika många delegater vardera.

 

Valberedningens uppdrag är att finna lämpliga personer till förtroendevalen
inför SSRKs fullmäktigemöte 2019.

 

Än så länge vet vi inte om eller vilka, som avböjer omval av nuvarande valda, så vi återkommer längre fram, när vi tagit reda på detta.

 

Vår ambition är att arbeta med full transparens så medlemmarna under stor del av tiden kan följa arbetet. Vi påtar oss också tystnadsplikt, d v s att vi berättar inte utåt om de synpunkter och förslag som kommit in. Det är först när vi själva bestämt oss och fått klartecken från de tillfrågade, som vi publicerar namnen här på denna sida.

 

Ambitionen är att ha en nomineringslista klar runt nyåret 2019.

 

De personer vi söker till styrelsen, måste inte vara fullfjädrade styrelsefunktionärer. Den erfarenheten får man med tiden. Men ett brinnande intresse för SSRK och dess verksamheter är naturligtvis ett krav.

 

Likaså är det viktigt att förstå att alla i en styrelse har ett kollektivt ansvar för hela verksamheten, man måste alltså höja blicken ovanför sin egen nisch i arbetet och visa intresse och handlingskraft för samtliga ärenden som behandlas i styrelsens sammanträdesrum.
Arbetsklimatet och den sociala gemenskapen är A och O i en styrelse.

 

SSRKs valberedning

 

Sammankallande

Marita Björling

0611- 411 01

marita@webban.se

 

 

Ledamot
Per Anders Norling
0761-61 94 17 norling.pa@gmail.com

 

 

Ledamot
Torbjörn Augustinsson

070-342 89 47

ahtibst@gmail.com

 

 

Suppleant
Morgan Thorell

070-885 46 50

03622190@telia.com

 

 

 

 

SSRKs Stadgar
Reviderade november 2017
Klicka >>

 

Denna sida är publicerad av valberedningen på domän Truten och är helt fristående från SSRK.                                                  Copyright Marita Björling 2018.