SSRKs valberedning 2019

 

SSRKs fullmäktigemöte, sker vartannat år under en helg i maj, dit delegater från samtliga avdelningar och rasklubbar kallas. En genomgripande nyhet för 2019 är att avdelningar och rasklubbar som grupper, har lika många delegater vardera.

 

Valberedningens uppdrag är att, efter bästa förmåga, finna lämpliga personer

till förtroendevalen inför SSRKs fullmäktigemöte 2019.

 

Inlagt 16 oktober 2018
Nu har vi kommit igång med vårt arbete. I mars skickade vi ut ett tiotal frågor till var och en i styrelsen och inom två veckor hade alla inkommit med sina svar. Vi fick reda på vad var och en hade för funde-ringar, önskemål och tips till oss. En genomgående signal var att det fungerar bra i styrelsen - bra arbetsklimat och alla verkar ha en ganska heltäckande syn på all verksamhet, inte bara den egna.


Efter att svaren kommit in, hade vi ett telefonmöte där vi diskuterade svaren. Den viktigaste frågan var om man önskade ställa upp till omval vid fm 2019 resp stanna kvar mandatperioden ut.

 

Här fanns lite olika besked och vid valbe-redningens besök på Repmötet första helgen i juni - och styrelsemötet dagen innan, fanns möjligheten att prata med var och en i styrelsen.

 

Styrelsen har haft sommaren på sig att fundera över om man vill stå till omval och vi har fått in svar från de flesta som varit osäkra. Helt klart är att två duktiga och omtyckta ledamöter lämnar sina uppdrag i förtid:

Sören Swärdh, retrieverjakthandläggare samt vice ordförande och Mats Lindmark, utbildningshandläggare. Båda har angett fullgoda skäl att lämna i förtid.


Dessa poster vill vi nu ha hjälp med att hitta nya till - valberedarnas kontaktadresser finns till höger.

F ö återkommer vi här snart igen.

Kolla också på nästa sida.

SSRKs valberedning

 

Sammankallande

Marita Björling

0611- 411 01

marita@webban.se

 

 

Ledamot
Per Anders Norling
0761-61 94 17 norling.pa@gmail.com

 

 

Ledamot
Torbjörn Augustinsson

070-342 89 47

ahtibst@gmail.com

 

 

Suppleant
Morgan Thorell

070-885 46 50

03622190@telia.com

 

 

 

 

SSRKs Stadgar
Reviderade november 2017
Klicka >>

 

Denna sida är publicerad av valberedningen på domän Truten och är helt fristående från SSRK.                                                  Copyright Marita Björling 2018.