SSRKs valberedning 2019

 

Nytt 16 okt. Sören och Mats avgår vid fullmäktige 2019 trots att de har mandatperiod till 2021. Båda har angett giltiga skäl till sina beslut. Övriga återkommer vi till. Men vi söker alltså en utbildningshandläggare och en retriverjakthandläggare - kontakta valberedningen om du har förslag.

Post

Namn

Funktion idag

Mandat till

Ordförande

Lars Ramberg

 

2019

Vice ordförande

Sören Swärd

Retrieverjakt

2021  Avgår

Ledamot

Maria Köhlström

Utställning

2019

Ledamot

Torbjörn Håkansson

Kassör

2019

Ledamot

Caroline Hagström

Viltspår

2019

Ledamot

Eva von Celsing

Avel

2019

Ledamot

Mats Lindmark

Utbildning

2021  Avgår

Ledamot

Elsebeth Bergqvist

Spanieljakt

2021

Ledamot

Marie Ahlqvist

Information

2021

Suppleant 1

Vakant

 

2019

Suppleant 2

Sverker Haraldsson

Tollingjakt

2019

Suppleant 3

Gunilla Lefwerth

FB-R

2019

Suppleant 4

Berth Nilsson

Bitr. retrieverjakt

2019

 

 

 

 

Revisor

Karin Sv-son Nygren

Förtroendevald

2019 Ej omval

Revisor

Carina Häggqvist

Kvalificerad

2019

Rev.suppleant

Agneta Hammarstedt

Förtroendevald

2019

Rev.suppleant

Johan Lindström

Kvalificerad

2019

 

SSRKs valberedning

 

Sammankallande

Marita Björling

0611- 411 01

marita@webban.se

 

 

Ledamot
Per Anders Norling
0761-61 94 17 norling.pa@gmail.com

 

 

Ledamot
Torbjörn Augustinsson

070-342 89 47

ahtibst@gmail.com

 

 

Suppleant
Morgan Thorell

070-885 46 50

03622190@telia.com

 

 

 

 

SSRKs Stadgar
Reviderade november 2017
Klicka >>

 

Denna sida är publicerad av valberedningen på domän Truten och är helt fristående från SSRK.                                                  Copyright Marita Björling 2018.