SSRKs valberedning 2019

 

SSRKs fullmäktigemöte, sker vartannat år under en helg i maj, dit delegater från samtliga avdelningar och rasklubbar kallas. En genomgripande nyhet för 2019 är att avdelningar och rasklubbar som grupper, har lika många delegater vardera.

 

Valberedningens uppdrag är att, efter bästa förmåga, finna lämpliga personer

till förtroendevalen inför SSRKs fullmäktigemöte 2019.

 

Inlagt 19 juni 2018
Nu har vi kommit igång med vårt arbete. I mars skickade vi ut ett tiotal frågor till var och en i styrelsen och inom två veckor hade alla inkommit med sina svar. Vi fick reda på vad var och en hade för funde-ringar, önskemål och tips till oss. En genomgående signal var att det fungerar bra i styrelsen - bra arbetsklimat och alla verkar ha en ganska heltäckande syn på all verksamhet, inte bara den egna.


Efter att svaren kommit in, hade vi ett telefonmöte där vi diskuterade svaren. Den viktigaste frågan var om man önskade ställa upp till omval vid fm 2019 resp stanna kvar mandatperioden ut.

 

Här fanns lite olika besked och vid valbe-redningens besök på Repmötet första helgen i juni - och styrelsemötet dagen innan, fanns möjligheten att prata med var och en i styrelsen.

 

Ibland kan det löna sig att försöka övertala och vi har bett berörda personer att ta sommaren på sig för att till hösten lämna ett slutligt svar. Eftersom styrelsen besitter både stor samarbetsförmåga och hög kompetens, vill man inte gärna att en sådan konstellation ska rubbas.

 

Så just nu finns inga stolar lediga, det får vi reda på till hösten och därefter går vi ut här på sidan och meddelar vilka kompetenser som söks. Jo, en person har meddelat, efter moget övervägande, att hon inte ställer upp till omval - revisor Karin Nygren Svensson. Så vi behöver få in förslag på en "förtroenderevisor".

SSRKs valberedning

 

Sammankallande

Marita Björling

0611- 411 01

marita@webban.se

 

 

Ledamot
Per Anders Norling
0761-61 94 17 norling.pa@gmail.com

 

 

Ledamot
Torbjörn Augustinsson

070-342 89 47

ahtibst@gmail.com

 

 

Suppleant
Morgan Thorell

070-885 46 50

03622190@telia.com

 

 

 

 

SSRKs Stadgar
Reviderade november 2017
Klicka >>

 

Denna sida är publicerad av valberedningen på domän Truten och är helt fristående från SSRK.                                                  Copyright Marita Björling 2018.