SSRKs valberedning 2019

 

Denna sida är tom än så länge. Vår förhoppning är att samtliga nomineringar är klara för publicering senast under januari 2019. Med stor tacksamhet tar vi emot dina förslag, tips och idéer och vi svarar även på frågor och lyssnar på vad du har att säga.

Här är tomt i avvaktan på nomineringar.
Vi fyller ut med en bild på käcka töser
från fullmäktige 2017 - Anette, Anso och Carina.
En historisk händelse - första gången med ett helt kvinnligt

presidium på SSRKs fullmäktige!

SSRKs valberedning

 

Sammankallande

Marita Björling

0611- 411 01

marita@webban.se

 

 

Ledamot
Per Anders Norling
0761-61 94 17 norling.pa@gmail.com

 

 

Ledamot
Torbjörn Augustinsson

070-342 89 47

ahtibst@gmail.com

 

 

Suppleant
Morgan Thorell

070-885 46 50

03622190@telia.com

 

 

 

 

SSRKs Stadgar
Reviderade november 2017
Klicka >>

 

Denna sida är publicerad av valberedningen på domän Truten och är helt fristående från SSRK.                                                  Copyright Marita Björling 2018.