SSRKs valberedning 2019

 

Här finns en kort presentation av oss fyra i valberedningen. Senare, när vår nomineringslista är klar, kommer vi att presentera våra ev nya kandidater här samt en motivering till varför vi har föreslagit var och en. Allt för att du ska kunna bilda dig en egen uppfattning.

Marita Björling, sammankallande, 2-årigt mandat till 2019.
Bor i Västernorrland. Varit aktiv medlem i drygt 40 år och har fått ett stort  kontaktnät i landet. Arbetat i styrelser på samtliga nivåer inom SSRK och Labradorklubben samt under fyra år i SKKs Föreningskommitté. Sammankallande i SSRKs valberedning i flera omgångar under 2000-talet.
Bor på liten jordbruksfastighet utanför Härnösand tillsammans med två gula labbar av jakttyp (och två lika högt älskade katter).
Har ett företag hemmavid som sysslar med webbsidor, illustrationer och övrigt grafiskt arbete.
Aktiv inom politiken och är sekreterare i lokala partistyrelsen.

 

Per Anders (PA) Norling, ledamot, 4-årigt mandat som går ut 2019.

PA bor inom SSRKs Södra avdelning och har arbetat i huvudstyrelsen tidigare och då som
handläggare av jakt- och jaktprovsfrågor för retriever. Han har även tidigare ingått i SSRKs centrala valberedning. PA är jaktprovsdomare för retriever sedan flera år tillbaka, äger labrador och lägger
stor del av sin fritid på jakt.

 

Torbjörn Augustinsson, ledamot, 4-årigt mandat till 2021.

Medlem i SSRK sedan slutet av 90-talet, bosatt i Sörmland. Varit engagerad i styrelsearbete i såväl Flatklubben som SSRKs huvudstyrelse 2007-2017, huvudsakligen som jaktansvarig för spaniel. Tillsammans med min fru föder vi upp jaktcocker men har faktiskt även fött upp hundar där utställning varit huvudsyftet, Tibetansk terrier och Lhasa Apso. Hängiven småviltsjägare och upplåter provmarker för spaniel, retriever och även stående fågelhundar. F ö är jag en sportfåne - handboll
och fotboll är mina favoritsporter. Vad gäller SSRK och huvudstyrelsen i ett valberedningsperspektiv, tror jag att det är viktigt att få en sammansättning där SSRKs breda spektrum är representerat. Samtidigt är det viktigt att säkerställa en grundmurad kompetens inom våra primära verksamheter utställning och jaktprov.

 

Morgan Thorell, suppleant, 2-årigt mandat till 2019.

Jag har haft hund sedan början av 70-talet där jag började med schäfer som sedan utökats med stövare, drever (finns alltid en på gården), golden och nu labbe. Redan från början av mitt ”hundliv” var jag engagerad i styrelsearbete genom Jönköpings BHK och har genom åren varit aktiv i ett antal styrelser i olika hundklubbar. I mars 2018 avgick jag som ordförande i SSRK Småland efter många år

i styrelsen där och en vecka senare blev jag ny ordförande i Labradorklubben...
Framöver ses vi säkrast i markerna på A, B eller C-prov i Sverige eller någon annanstans i Europa.

 

 

 

SSRKs valberedning

 

Sammankallande

Marita Björling

0611- 411 01

marita@webban.se

 

 

Ledamot
Per Anders Norling
0761-61 94 17 norling.pa@gmail.com

 

 

Ledamot
Torbjörn Augustinsson

070-342 89 47

ahtibst@gmail.com

 

 

Suppleant
Morgan Thorell

070-885 46 50

03622190@telia.com

 

 

 

 

SSRKs Stadgar
Reviderade november 2017
Klicka >>

 

Denna sida är publicerad av valberedningen på domän Truten och är helt fristående från SSRK.                                                  Copyright Marita Björling 2018.